Termeni si condiții generale

Recomandăm citirea cu atenție a acestora. iHost își rezervă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Informațiile furnizate trebuie să fie corecte.

Optând pentru înregistrare, va obligați să ne furnizați corect numele, adresa si alte informații utile. Puteți cere corectarea sau actualizarea acestor informații in orice moment din panoul de control. Folosirea unor date false sau neactualizate poate duce la invalidarea contractului sau la suspendarea serviciilor și imposibilitatea prestării unor servicii ulterioare. Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. iHost nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite in urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul iHost se pot contracta servicii de înregistrare domenii Internet, găzduire web, servere dedicate, soluții CLOUD, servicii DATACENTER precum și alte servicii electronice. Găzduirea web precum și serverele dedicate sunt oferite pe echipamente proprii. Detalii specifice fiecărui tip de serviciu pot fi urmărite în ofertă. In cazul in care se solicita modificarea unui abonament/opțiuni pe perioada de ofertă promoțională, oferta își pierde valabilitatea.

Clienții iHost, au de asemenea la dispoziție un cont ce permite vizualizarea tuturor serviciilor contractate sau domeniilor înregistrate, pro formelor și facturile emise precum și situația plăților precum și lista tuturor tichetelor de asistență sau suport tehnic.

Politica împotriva abuzurilor

Pentru menținerea serviciilor la un nivel de funcționare optim pentru toți clienții, iHost adoptă o politica dură împotriva tuturor tipurilor de abuzuri sau comportamente potențial generatoare de probleme. Dorim sa facem cunoscute aceste condiții pentru a descuraja din start comportamentele anormale.

In acest sens iHost nu permite folosirea serviciilor sale în scopuri ilegale, cu caracter amenințător, defăimător sau necinstit. De asemenea nu sunt permise materiale ce conțin afirmații, pretenții sau reprezentări false de natura să însele sau sa inducă în eroare.

Trimiterea de mesaje nesolicitate (SPAM), de orice fel ar fi acestea, este strict interzisă.

Alte tipuri de abuzuri inacceptabile sunt testele de vulnerabilitate, încercările de a întrerupe sau face inutilizabile alte servicii, acțiuni ce vizează obținerea unor informații sau privilegii fără drept, folosirea abuzivă/excesivă a resurselor sistemelor informatice (procesor, memorie, număr de fișiere, flood, DDoS, etc.).

iHost își rezerva dreptul de a bloca accesul la serviciile și resursele proprii de la anumite adrese IP in cazul detectării de activități suspecte sau potențial dăunătoare. De asemenea, in funcție si de natura si gravitatea faptelor iHost îşi rezervă dreptul de a suspenda temporar sau definitiv serviciile furnizate.

Garanție UPTIME

Disponibilitatea serviciului se măsoară pentru o lună calendaristică, excluzând perioadele de întreținere planificată. Perioadele de întreținere vor fi programate pe cât posibil în timpul nopții și vor fi anunțate în prealabil prin intermediul poștei electronice și în panoul de control.

În condiții normale de operare disponibilitate garantata a serviciului este de 99.99%. În situații excepționale de forța majoră cum ar fi războaie, instabilitate socială sau politică, calamitați naturale, acțiuni ale autorităților, întreruperi prelungite ale alimentarii cu energie electrică, indisponibilitatea comunicațiilor din cauze complet externe ce nu pot fi controlate, iHost nu poate garanta buna operare a serviciilor sale.

La solicitarea clientului, in cazul unui UPTIME mai mic decât cel garantat (99.99%), iHost se obliga, sa crediteze contul clientului, procentual din valoarea abonamentului lunar, astfel:

Procent creditatUPTIMEProcent creditatUPTIME
10%între 99% si 99.9%
25%între 98% si 99%75%între 90% si 95%
50%între 95% si 98%100%sub 90%

Litigii

Orice litigiu apărut in legătura cu utilizarea serviciilor va fi rezolvat pe cale amiabila. În caz de nesoluționare a disputelor pe cale amiabilă, pârțile se pot adresa instanței competente din Republica Moldova.

Precizări suplimentare

Preturile afișate nu includ TVA. Facturile se emit în USD (Dolari SUA), achitarea facturilor se efectuează la cursul BNM din ziua achitării. Pentru mai multe detalii consultați contractul de servicii iHost.